Eversolla
parempaa
liiketoimintaa

Everso Optimi on toimialariippumattomasti organisaatioille henkilöstön tuottavuuden ja palveluiden kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen mitattvasti.

Terveyden ja työkyvyn johtamisjärjestelmä terveyspalvelujen tuottajille ja yrityksille

Täyttää potilastietojärjestelmävaatimukset

Acute-yhteensopiva

KanTa-yhteensopiva

Tukenasi henkilöstön tuottavuuden kehittämisessä

Olemme yhdistäneet johtamisen ja  terveysalan osaamisen tuottavuuteen vaikuttavaksi palveluksi. Budjetoidut kustannusvaikuttavat terveyspalvelut luovat pohjan terveyden ja työkyvyn johtamiselle organisaatioissa. Työkykyjohtaminen varmistaa tarpeenmukaisten prosessien hyödyntämisen työntekijän terveyden tukemiseksi. Johtamalla koko organisaatiota saavutetaan yksinkertaisesti toimialaa parempi käyttökate. 

Työterveys Optimi
auttaa yritystä hallitsemaan

terveyspalveluiden kustannusten nousua

vähentäen  vaikuttamattomia palveluita

johtamalla ja ohjaamalla terveyspalvelutuottajia

toimimaan kustannusvaikuttavasti.

Työkyky Optimi
auttaa yritystä alentamaan

pysyvästi sairauspoissaolojen kustannuksia

esimiesten johtamisen avulla,

tukemalla työntekijöiden työkykyä

vähentäen  kustannuksia ja poissaoloja.

Tuottavuus Optimi

 auttaa yritystä kehittämään

työntekijöiden tuottavuutta

kustannusvaikuttavien palveluiden avulla

esimiehiä ja palveluntuottajia johtamalla

lisäten yritysten käyttökatetta mitattavasti.

Case: Terveyspalvelu Verso

Everso terveys- ja työkykyjohtamisen järjestelmä on kehitetty asiakastarpeen pohjalta. Sen avulla Terveyspalvelu Verso on pystynyt kasvamaan merkittäväksi terveyspalvelutuottajaksi laajentaen samalla liiketoiminta-alueita uusien palvelu- ja asiakasmallien avulla. Tässä työssä Everso on todellinen kilpailuetu. Tutustu lisää:

www.terveyspalveluverso.fi