Paranna
työyhteisösi
hyvinvointia

Työkykyjohtamisen ratkaisumme johtavat
konkreettisesti kehittämään toimintaa kohti asetettuja
tavoitteita. Tuemme samalla työntekijöitä
muutoksessa terveellisemmän elämän puolesta.

KanTa-yhteensopiva potilastietojärjestelmävaatimukset täyttävä terveys- ja työkykyjohtamisjärjestelmä yrityksille ja terveyspalvelutuottajille.

Työhyvinvoinnin johtaminen

Työntekjöiden työhyvinvointiin liittyy useita erillisiä toimintajärjestelmiä tai toiminnan alueita, jotka on
vastuutettu toisistaan erilisille toimijoille ja/tai yhteistyöfoorumeille. Kokonaisuuden merkitys korostuu
organisaation muutostilanteissa ja johtamisprosesseissa. Prevenion terveys- ja työkykyjohtamisen
järjestelmä yhdistää toimijat hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Lupaamme parempia tuloksia

Uskomme teknologian helpottavan sitoutumista, osaamisen tukemista ja ihmisten voimaantumista. Tuloksena iloisia ihmisiä ja parempaa elämää. Parhaat tulokset saavutamme johtamalla työntekijöitä prosessien eri vaiheissa. Sitoudumme parempiin tuloksiin!