Eversolla
parempaa
liiketoimintaa

Everso Health Engagement Platform vie liiketoimintasi uudelle tasolle ilman merkittäviä kerta-investointeja. Voit laajentaa työterveys- ja työhyvinvointipalveluitasi sekä luoda uutta palvelumyyntiä.

Terveyden ja työkyvyn johtamisjärjestelmä terveyspalvelujen tuottajille ja yrityksille

Täyttää potilastietojärjestelmävaatimukset

Acute-yhteensopiva

KanTa-yhteensopiva

Health As a Service

Everson HaaS-liiketoimintamalli mahdollistaa terveys- ja työterveyspalveluille sekä suurille yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden johtaa työkykyä ja terveyttä Everso Health Engagement Platformin avulla. Järjestelmä toimii hyödyntäen Acute- ja Dynamic Health potilastietojärjestelmien asiakastietoja. Everso on integroitavissa myös henkilöstötietojärjestelmiin ja pystyy toimimaan potilastietojärjestelmäriippumattomasti KanTa-yhteyden avulla.

Case: Terveyspalvelu Verso

Everso terveys- ja työkykyjohtamisen järjestelmä on kehitetty asiakastarpeen pohjalta. Sen avulla Terveyspalvelu Verso on pystynyt kasvamaan merkittäväksi terveyspalvelutuottajaksi laajentaen samalla liiketoiminta-alueita uusien palvelu- ja asiakasmallien avulla. Tässä työssä Everso on todellinen kilpailuetu. Tutustu lisää:

www.terveyspalveluverso.fi